stavebniny Izomat Praha
IZOTUB technická izolace

Co je IZOTUB

Skruže z minerální plsti IZOTUB patří do skupiny technických izolací, které nacházejí uplatnění zejména jako tepelné, akustické a protipožární izolace potrubních rozvodů, nádrží, kotlů a jiných technických zařízení průmyslových objektů a budov občanského vybavení. IZOTUB se vyrábí vyřezáváním potřebného tvaru z bloků kvalitních tepelně izolačních polotovarů z minerální plsti. Slouží rychlému a efektivnímu vytvoření tepelně izolační vrstvy potrubí v požadované tloušťce. Jeho vnitřní rozměr odpovídá normovým průměrům potrubí. Požadavku rychlého postupu montážních prací napomáhá nová délka pouzdra 1,2 m.

Podle potřeby je možné dodávat IZOTUB v předem dohodnutých atypických rozměrech. Jako IZOTUB se označuje výrobek z minerální plsti bez povrchové úpravy. Jako IZOTUB AL se dodává stejný výrobek opatřený na svém povrchu vyztuženou hliníkovou folií s vysokou radiační odrazivostí.

Výhody IZOTUB

IZOTUB izolace
  • Rychlá a jednoduchá montáž díky speciální konstrukci a zvýšené délce izolačního prvku
  • Stálá jakost potvrzená pravidelně opakovanou certifikací
  • Snadná dostupnost výrobku v rámci vlastní distribuční sítě společnosti IZOMAT Praha s. r. o.
  • Operativnost a rychlost dodávek ze skladu výrobce
  • Možnost přizpůsobení nestandardních rozměrů, tvaru i jakosti
  • Poskytování nestandardních obchodních výhod stálým obchodním partnerům
  • Technické poradenství a odborný dozor při objednání i při montáži
1x1px

Použití IZOTUB

Tepelně izolační vrstva potrubí se vytváří prostým přikládáním skruží IZOTUB na jeho povrch. Výrobek je opatřen po celé délce tzv. zámkem, který zaručuje provizorní samosvornost během montáže a vylučuje vytvoření tepelného můstku. Trvalé osazení se zajišťuje u typu IZOTUB provedením povrchové úpravy, která chrání vrstvu před případným mechanickým poškozením.

U skruží IZOTUB AL slouží stejnému účelu překrytí přesahu folie a přitisknutí samolepicí pásky upevněné na jejím okraji. Příčné spáry se přelepí hliníkovou páskou. Nejvyšší atestovaná provozní teplota skruží IZOTUB je 620 °C. Atestovaná třída hořlavosti je A1. U skruží IZOTUB AL nemá vnější teplota izolační vrstvy s folií přesáhnout teplotu 100 °C a atestovaná třída hořlavosti je A2.

Skruže IZOTUB mají univerzální použití. Omezení platí pouze pro provozy s možností výskytu plynného nebo tekutého kyslíku.

1x1px
stavebniny Izomat sídlo firmy

Stavebniny IZOMAT Praha s. r. o.

IZOMAT Praha s. r. o. byla založena v roce 1991 a dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější dodavatele stavebních a izolačních materiálů v České republice. Obchodní činnost je realizována prostřednictvím 16-ti provozoven vybavených prodejními i skladovacími prostory. Výrobní činnost je zaměřena na izolační a doplňkové výrobky pro oblast technických izolací.

volejte zdarma 800 33 11 77
gsm 602 709 958
tel + fax 244 402 797
pondělí - pátek 8:00 - 16:30

copyright stavebniny Izomat Praha s.r.o., tvorba a optimalizace stránek Lira IS